Umów spotkanie
   Porada prawna online

   „Jasne, przejrzyste zasady,
   dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości”

   Wynagrodzenia

   Kancelaria stawia na jasne i przejrzyste zasady. Na początku współpracy z każdym Klientem omawiamy zakres pomocy prawnej oczekiwanej przez Klienta i na tej podstawie określamy swoje wynagrodzenie. Każde wynagrodzenie określane jest indywidualnie, gdyż zależy od takich czynników jak: charakter współpracy (np. stała obsługa prawna, czy jednorazowa porada), zakres zlecanych czynności (np. sporządzenie pisma, wydanie opinii, zastępstwo na rozprawie, całościowe prowadzenie konkretnej sprawy bądź pełna obsługa prawna), stopień skomplikowania problemu prawnego i czasu potrzebnego do jego rozwiązania, miejsce wykonywania współpracy (w Kancelarii, czy u Klienta), stopień rozłożenie ryzyka wyniku sprawy na Kancelarię i Klienta (np. niższe wynagrodzenie wstępne z jednoczesnym zastrzeżeniem dodatkowego wynagrodzenia uzależnionego od wyniku sprawy).

   Nasze wynagrodzenie może być zapłacone gotówką bądź przelewem. W zależności od rodzaju sprawy płatność jest jednorazowa bądź sukcesywna, zależna od postępów sprawy. Stosownie od potrzeb Klienta, umożliwiamy również rozłożenie płatności na nieoprocentowane raty.

   Ustalenie modelu rozliczania wynagradzania (np. stawka ryczałtowa za prowadzenie całej sprawy, wynagrodzenie godzinowe, pokrywanie kosztów każdej wykonanej przez Kancelarię czynności) odbywa się zawsze w ramach pierwszej analizy sprawy, w oparciu o preferencje i oczekiwania Klienta i w odniesieniu do zakresu pomocy prawnej jaka ma zostać udzielona. Przed zleceniem sprawy Klient dokładnie wie jakie będzie wynagrodzenie Kancelarii za jej prowadzenie.

   stopka-logo-kancelaria-adwokacka-szlonscy
   ul. Jana III Sobieskiego 245,
   lokal nr 5, I piętro
   Copyright © 2017 Szloński & Szlońska Kancelaria Adwokacka All Rights Reserved. Designed By 1 Piksel