Umów spotkanie
   Porada prawna online
   Ideą zamieszczenia na stronie Kancelarii artykułów prawniczych była chęć umożliwienia Czytelnikom samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów prawnych. Niestety ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Dokonując samodzielnie czynności mających znaczenie prawne, trzeba mieć świadomość, że często wywoływane przez nie skutki prawne są nieodwracalne, a podjętych czynności nie można w prosty sposób cofnąć. Dlatego dobrze byłoby aby wszystkie działania wywołujące skutki prawne były podejmowane w oparciu o znajomość obowiązujących przepisów, ich interpretacji i zastosowania w praktyce, tak aby nie wywołać niespodziewanych, niekorzystnych konsekwencji prawnych, zbędnych kosztów, a przy tym strat i nerwów.

   Mamy nadzieje, że zamieszczone przez Nas wskazówki pomogą przy podejmowaniu decyzji związanych z dokonywaniem czynności mających skutki prawne, minimalizując ryzyko powstania problemów prawnych w przyszłości.

   Eksmisja to proces prawny, który zmierza do opróżnienia mieszkania z niechcianego lokatora. W większości przypadków stroną inicjującą postępowanie eksmisyjne jest właściciel lokalu, wyjątkowo z powództwem może wystąpić współlokator przeciwko innemu współlokatorowi, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Niewątpliwie sprawy eksmisyjne stanowią trudne doświadczenie, zarówno dla najemców, którzy stają przed koniecznością wyprowadzenia się z dotychczasowego mieszkania, jak i dla właścicieli nieruchomości, którzy często czują się bezsilni wobec nieuczciwych lokatorów, zalegających z płatnościami lub dewastujących lokal. Z uwagi na doniosłość zagadnienia, dzisiejszy wpis zwróci uwagę na kluczowe aspekty i etapy procesu eksmisji, stanowiąc wskazówkę dla właścicieli i najemców. 

   Postępowanie dowodowe stanowi nieodłączny element każdego procesu karnego. Jest to esencja postępowania sądowego, dzięki której Sędzia i pozostali uczestnicy procesu, mogą odtworzyć przebieg wydarzeń i ustalić całokształt okoliczności dotyczących konkretnej sprawy. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie poprzez należyte wykazywanie swojej racji, walczy się w Sądzie o sprawiedliwość. Dlatego wybranie właściwych dowodów i umiejętność ich prezentacji w toku procesu, jest kluczowe, gdyż umożliwia przekonanie Sądu o zasadności swojego stanowiska. Kancelaria Adwokacka Szlońscy, z wieloletnim doświadczeniem w prawie karnym, może być doświadczony przewodnikiem, kierującym klientów przez cały ten proces. Poniższy wpis postara się zatem pokazać, jaka jest rola adwokata na etapie postępowania dowodowego w procedurze karnej. 

   Zgodnie z prawem, podstawową formą zrekompensowania straty materialnej jest odszkodowanie. Co do zasady, ma ono na celu całkowite pokrycie poniesionej szkody, poprzez zlikwidowanie uszczerbku powstałego w majątku poszkodowanego. W przypadku jednak, gdy poniesiona szkoda ma wymiar niemajątkowy i nie da się jej zobrazować jako utraty konkretnych wartości materialnych, z pomocą przychodzi koncepcja zadośćuczynienia. To właśnie jego podstawową rolą jest wynagrodzenie poszkodowanemu doświadczonej szkody niematerialnej, czyli krzywdy. W poniższym tekście pokrótce opiszemy pojęcie zadośćuczynienia, wskażemy przypadki, kiedy może być należne i przyjrzymy się zasadom, które je regulują. 

   W dzisiejszych czasach, gdy technologia przenika każdą dziedzinę naszego życia, nie jesteśmy zaskoczeni, że także system prawny przechodzi rewolucyjne zmiany. Jednym z tych innowacyjnych rozwiązań, które zdobywa coraz większą popularność, jest rozprawa zdalna. Dowiedz się więcej na jej temat. 

   Postępowanie nakazowe jest skutecznym narzędziem prawnym, które pozwala szybko i efektywnie rozwiązać pewne rodzaje sporów. Jeśli masz kłopoty z odzyskaniem długu, uregulowaniem wierzytelności lub innymi niewielkimi sporami, artykuł ten przedstawi Ci zalety i zasady postępowania nakazowego. Odkryj, jak Kancelaria Szlońscy może pomóc Ci skorzystać z tej sprawnie działającej metody rozwiązywania sporów.

   Wyszukaj

   Ostatnio dodane

   stopka-logo-kancelaria-adwokacka-szlonscy
   ul. Jana III Sobieskiego 245,
   lokal nr 5, I piętro
   Copyright © 2017 Szloński & Szlońska Kancelaria Adwokacka All Rights Reserved. Designed By 1 Piksel