Umów spotkanie
   Porada prawna online
   Ideą zamieszczenia na stronie Kancelarii artykułów prawniczych była chęć umożliwienia Czytelnikom samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów prawnych. Niestety ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Dokonując samodzielnie czynności mających znaczenie prawne, trzeba mieć świadomość, że często wywoływane przez nie skutki prawne są nieodwracalne, a podjętych czynności nie można w prosty sposób cofnąć. Dlatego dobrze byłoby aby wszystkie działania wywołujące skutki prawne były podejmowane w oparciu o znajomość obowiązujących przepisów, ich interpretacji i zastosowania w praktyce, tak aby nie wywołać niespodziewanych, niekorzystnych konsekwencji prawnych, zbędnych kosztów, a przy tym strat i nerwów.

   Mamy nadzieje, że zamieszczone przez Nas wskazówki pomogą przy podejmowaniu decyzji związanych z dokonywaniem czynności mających skutki prawne, minimalizując ryzyko powstania problemów prawnych w przyszłości.

   Dziedziczenie Ustawowe - co warto wiedzieć?

   Poznaj podstawowe zasady dziedziczenia ustawowego

   Dziedziczenie ustawowe to proces, w wyniku którego majątek osoby zmarłej przechodzi na osoby określone przez przepisy prawa. Dziedziczeniu podlegają zarówno aktywa, jak i obowiązki majątkowe, z wyjątkiem tych ściśle związanych z osobą zmarłego. Z dziedziczeniem ustawowym mamy do czynienia jeśli zmarły nie zostawił testamentu, testament okazał się nieważny lub jeśli w testamencie nie zostały uwzględnione wszystkie majątkowe relacje. Może również zaistnieć sytuacja, gdy osoba powołana nie chce lub nie może być spadkobiercą. Dziedziczenie ustawowe może dotyczyć całości spadku lub jedynie jego części. Dlatego w niektórych przypadkach dochodzi do zbiegu dziedziczenia ustawowego z dziedziczeniem testamentowym i koniecznym jest stosowanie regulacji dotyczących obu form. Dziedziczenie ustawowe to zagadnienie często budzące wiele pytań i wątpliwości, dlatego warto poznać podstawowe zasady dziedziczenia ustawowego.

   Jakie osoby kwalifikują się do dziedziczenia ustawowego?

   Zgodnie z przepisami prawa, osoby kwalifikujące się do dziedziczenia ustawowego to przede wszystkim najbliżsi krewni zmarłego. Ustawodawca przypisał osoby uprawnione do odpowiednich grup, od których zależy kolejność powołania, przysługujące udziały i dalsze obowiązki (np. podatkowe). W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Zasadę tą stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy. W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy. Dziedziczą oni w częściach równych. W dalszej kolejności powołani mogą zostać zstępni i dalsi zstępni dziadków. Następnie ustawodawca przewidział również możliwość dziedziczenia przez pasierbów. Natomiast w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu. 

   Jakie są zasady podziału majątku w dziedziczeniu ustawowym?

   Podział majątku w dziedziczeniu ustawowym odbywa się zgodnie z określonymi regułami. Przepisy prawa precyzują, jakie udziały w majątku należą się poszczególnym spadkobiercom w zależności od ich stopnia pokrewieństwa ze zmarłym oraz od obecności innych spadkobierców w linii prostej. Jest to kwestia szczególnie istotna w przypadku, gdy nie zostawiono testamentu, a majątek ma być podzielony zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego. Ustawodawca przewidział także reguły postępowania w przypadku niegodności któregoś z potencjalnych spadkobierców (np. ktoś kto dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, ktoś kto podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu bądź ktoś kto uporczywie uchylał się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy albo obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka). Kolejność dziedziczenia oraz udział każdej z tych osób w dziedziczeniu zależy od konkretnych okoliczności danego przypadku. W odniesieniu do osób nieżyjących, które potencjalnie znajdowałyby się w kręgu spadkobierców, bardzo istotne są daty śmierci, a konkretniej, odpowiedź na pytanie czy nastąpiło to przed czy po śmierci spadkodawcy. Nie może bowiem być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje. Przewidziano jednak, że dziecko już poczęte w chwili otwarcia spadku, może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. Warto przypomnieć, że w ramach regulacji dziedziczenia ustawowego mieszczą się zarówno dokładne reguły kolejności powołania do spadku, wysokości udziałów przypadających poszczególnym spadkobiercom dziedziczącym w zbiegu, zasady postępowania w przypadku braku przedstawicieli określonej grupy, a także minimalne wysokości udziałów przypadające osobom uprzywilejowanym w przypadku ich dziedziczenia w zbiegu z innymi uprawnionymi.

   Dlaczego warto zabezpieczyć się przed dziedziczeniem ustawowym?

   Warto zdawać sobie sprawę, że dziedziczenie ustawowe nie zawsze odzwierciedla intencje zmarłego dotyczące podziału majątku. Wielu ludzi chciałoby mieć pewność, że po ich śmierci ich majątek zostanie przekazany zgodnie z ich życzeniami, co często nie jest możliwe w przypadku dziedziczenia ustawowego. Dlatego też warto rozważyć sporządzenie testamentu, który pozwoli sprecyzować, komu i w jakim zakresie ma być przekazany nasz majątek po śmierci. To istotne zabezpieczenie, które pozwoli uniknąć nieporozumień i sporów rodzinnych w przyszłości.

   Kancelaria Adwokacka Szlońscy - profesjonalna pomoc w sprawach spadkowych

   Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące dziedziczenia ustawowego, warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej. Kancelaria Adwokacka Szlonscy oferuje kompleksową pomoc w zakresie prawa rodzinnego, w tym doradztwo prawne, reprezentację przed sądami oraz pomoc w rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z dziedziczeniem ustawowym. Nasz zespół specjalistów służy fachowym wsparciem i doradztwem w każdej kwestii związanej ze spadkiem.

   Wyszukaj

   Ostatnio dodane

   stopka-logo-kancelaria-adwokacka-szlonscy
   ul. Jana III Sobieskiego 245,
   lokal nr 5, I piętro
   Copyright © 2017 Szloński & Szlońska Kancelaria Adwokacka All Rights Reserved. Designed By 1 Piksel