Umów spotkanie
   Porada prawna online
   Ideą zamieszczenia na stronie Kancelarii artykułów prawniczych była chęć umożliwienia Czytelnikom samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów prawnych. Niestety ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Dokonując samodzielnie czynności mających znaczenie prawne, trzeba mieć świadomość, że często wywoływane przez nie skutki prawne są nieodwracalne, a podjętych czynności nie można w prosty sposób cofnąć. Dlatego dobrze byłoby aby wszystkie działania wywołujące skutki prawne były podejmowane w oparciu o znajomość obowiązujących przepisów, ich interpretacji i zastosowania w praktyce, tak aby nie wywołać niespodziewanych, niekorzystnych konsekwencji prawnych, zbędnych kosztów, a przy tym strat i nerwów.

   Mamy nadzieje, że zamieszczone przez Nas wskazówki pomogą przy podejmowaniu decyzji związanych z dokonywaniem czynności mających skutki prawne, minimalizując ryzyko powstania problemów prawnych w przyszłości.
   Previous Next

   Występek polegający na uderzeniu pokrzywdzonego lub naruszeniu jego nietykalności cielesnej w inny sposób. Nietykalność cielesna to zakaz podejmowania czynności względem ciała człowieka. Nietykalność cielesną osoby można naruszyć przykładowo poprzez spoliczkowanie, popychanie, oplucie bądź oblanie płynem.


   Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające się zachowanie pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział wzajemnym naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary (art. 217 § 2) podobnie jak przy popełnieniu zniewagi.

   Jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego.

   W podobny sposób regulowały odpowiedzialność za ten występek wcześniejsze kodeksy z 1932 w art. 239 i z 1969 w art. 182.

   Previous Next

   Często pojawia się zarzut, że organy ścigania działają nieprawidłowo, opieszale, odmawiają wszczęcia postępowania albo je umarzają przykładowo z braku dowodów. Pokrzywdzeni są rozgoryczeni, gdyż są przekonani o wyrządzonej im krzywdzie i domagają się sprawiedliwego osądzenia sprawców. Czy w takich sytuacjach pokrzywdzony może „wziąć sprawy w swoje ręce” i wspomóc prokuratora, albo występować w procesie karnym zamiast niego, gdy ten odmawia prowadzenia postępowania? Może. Musi jednak pamiętać o konieczności dopełnienia określonej procedury, którą szczegółowo wyjaśnię poniżej.

   Wyszukaj

   Ostatnio dodane

   stopka-logo-kancelaria-adwokacka-szlonscy
   ul. Jana III Sobieskiego 245,
   lokal nr 5, I piętro
   Copyright © 2017 Szloński & Szlońska Kancelaria Adwokacka All Rights Reserved. Designed By 1 Piksel