Umów spotkanie
   Porada prawna online
   Ideą zamieszczenia na stronie Kancelarii artykułów prawniczych była chęć umożliwienia Czytelnikom samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów prawnych. Niestety ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Dokonując samodzielnie czynności mających znaczenie prawne, trzeba mieć świadomość, że często wywoływane przez nie skutki prawne są nieodwracalne, a podjętych czynności nie można w prosty sposób cofnąć. Dlatego dobrze byłoby aby wszystkie działania wywołujące skutki prawne były podejmowane w oparciu o znajomość obowiązujących przepisów, ich interpretacji i zastosowania w praktyce, tak aby nie wywołać niespodziewanych, niekorzystnych konsekwencji prawnych, zbędnych kosztów, a przy tym strat i nerwów.

   Mamy nadzieje, że zamieszczone przez Nas wskazówki pomogą przy podejmowaniu decyzji związanych z dokonywaniem czynności mających skutki prawne, minimalizując ryzyko powstania problemów prawnych w przyszłości.

   Pozbawienie władzy rodzicielskiej: Proces i konsekwencje.   Pozbawienie władzy rodzicielskiej - co to oznacza?

   Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza natomiast odebranie jednemu lub obojgu rodzicom prawa do podejmowania decyzji we wskazanych obszarach dotyczących majątku dziecka, wychowania i opieki nad nim. W przypadkach poważnego zaniedbania, przemocy lub innego zagrożenia dla dobra dziecka, Sąd może podjąć decyzję o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej. Celem takiej decyzji jest zapewnienie dziecku bezpiecznego i zdrowego środowiska oraz ochrona jego interesów. Również w przypadku, gdy rodzice żyją w rozłączeniu i nie są w stanie porozumieć się o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską drugiego, do określonych obowiązków i uprawnień, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Dodatkowo w przypadku, gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy może pozbawić ich oboje bądź jednego z nich władzy rodzicielskiej. Jedną z przesłanek pozbawienia władzy rodzicielskiej jest również trwały brak zainteresowania dzieckiem. 

   Proces pozbawienia władzy rodzicielskiej

   Proces pozbawienia władzy rodzicielskiej zwykle rozpoczyna się od złożenia przez zainteresowaną stronę odpowiedniego wniosku do Sądu. Takim wnioskodawcą może być drugi rodzic, opiekun prawny lub uprawniony organ opieki społecznej. postępowanie w tym przedmiocie może również zostać wszczęte z urzędu. Pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie może być orzeczone także w wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może następnie zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania. Każdorazowo kluczowe jest badanie okoliczności faktycznych i ocena sytuacji przez pryzmat interesów dziecka. Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe mające na celu zebranie informacji i dowodów dotyczących sytuacji dziecka i ewentualnych zarzutów stawianych rodzicom. Może to obejmować przesłuchania świadków, zasięganie opinii biegłych, takich jak psychologowie dziecięcy i pedagodzy, przeprowadzenie badań przez Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych, badania lekarskie oraz ocenę sytuacji rodzinnej za pomocą wywiadów środowiskowych. Ważne jest, aby podczas procesu pozbawienia władzy rodzicielskiej działać zgodnie z zasadą dobra dziecka. Sąd podejmuje ostateczną decyzję, uwzględniając zawsze najlepsze interesy dziecka. Jeśli Sąd stwierdzi, że rodzic działa w sposób, który stwarza zagrożenie dla dobra dziecka, może zadecydować o pozbawieniu go władzy rodzicielskiej.

   Konsekwencje pozbawienia władzy rodzicielskiej

   Pozbawienie władzy rodzicielskiej to decyzja o głębokich konsekwencjach zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka. Przede wszystkim dla rodzica oznacza to utratę prawa do podejmowania decyzji dotyczących majątku dziecka i jego osoby. Rodzic traci wówczas prawo do reprezentowania dziecka jako przedstawiciel ustawowy i osobistego wychowywania go. Nie podejmuje wówczas decyzji o jego miejscu zamieszkania, wyborze szkoły i opieki medycznej. Nie ma również prawnego wpływu na inne ważne aspekty życia dziecka. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może nadal utrzymywać kontakt z dzieckiem, jednakże z uwagi na dobro dziecka relacje te mogą zostać wyłączone lub poddane stosownym ograniczeniom. Decyzję co do kontaktów z dzieckiem również może podjąć Sąd. Co istotne, nawet pierwotnie podjęte przez Sąd rozstrzygnięcie w przedmiocie władzy rodzicielskiej może zostać później zmienione w przypadku zmiany okoliczności wpływających na ocenę dobra dziecka.

   Pomoc prawna podczas procesu pozbywania władzy rodzicielskiej.

   Kancelaria Szlońscy rozumie trudności i emocje związane z procesem pozbawienia władzy rodzicielskiej. Zarówno będąc rodzicem, w stosunku do którego toczy się sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej, jak i będąc po drugiej stronie, gdy dąży się do pozbawienia władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców, można potrzebować pomocy i profesjonalnego doradztwa. Kwestie przygotowywania pism procesowych, należytej argumentacji, przeprowadzenia postępowania dowodowego i reprezentacji przed Sądem, mogą nastręczać trudności osobom nie zajmującym się tym zawodowo. Gdy do głosu dochodzą jeszcze silne emocje związane z przedmiotem procesu i osobistym stosunkiem do postępowania, pomoc adwokata może być nieoceniona. Prawnik specjalizujący się w sprawach rodzinnych i podejmujący się reprezentacji klientów w tego rodzaju przypadkach, będzie w stanie zapewnić profesjonalne doradztwo prawne, odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z przebiegiem procesu i dalszymi krokami prawnymi, przygotuje niezbędne dokumenty i będzie reprezentować klientów w sądzie podczas posiedzeń i rozpraw.

   Każdorazowym celem jest dążenie do osiągnięcia korzystnego rozwiązania dla mocodawcy, ochrona najlepszych interesów dziecka i zapewnienie, że proces pozbawienia władzy rodzicielskiej jest prowadzony w sposób sprawiedliwy i zgodny z prawem.

   Potrzebujesz pomocy adwokata w innym aspekcie?

   Skontaktuj się z nami! Nasza Kancelaria Adwokacka Szlońscy oferuje:
   • porady prawne,
   • prowadzenie spraw przed sądami i urzędami,
   • obrona w sprawach karnych i wykroczeniach przed sądami i organami ścigania,
   • reprezentowanie pokrzywdzonych,
   • sporządzanie i opiniowanie umów i pism,
   • prowadzenie negocjacji, rokowań i pertraktacji ugodowych,
   • zlecenia niestandardowe, dostosowanie do potrzeb i oczekiwań klienta,
   • porady prawne online

   Skontaktuj się z nami:
   +48 662 040 129
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Wyszukaj

   Ostatnio dodane

   stopka-logo-kancelaria-adwokacka-szlonscy
   ul. Jana III Sobieskiego 245,
   lokal nr 5, I piętro
   Copyright © 2017 Szloński & Szlońska Kancelaria Adwokacka All Rights Reserved. Designed By 1 Piksel