Umów spotkanie
   Porada prawna online
   Ideą zamieszczenia na stronie Kancelarii artykułów prawniczych była chęć umożliwienia Czytelnikom samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów prawnych. Niestety ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Dokonując samodzielnie czynności mających znaczenie prawne, trzeba mieć świadomość, że często wywoływane przez nie skutki prawne są nieodwracalne, a podjętych czynności nie można w prosty sposób cofnąć. Dlatego dobrze byłoby aby wszystkie działania wywołujące skutki prawne były podejmowane w oparciu o znajomość obowiązujących przepisów, ich interpretacji i zastosowania w praktyce, tak aby nie wywołać niespodziewanych, niekorzystnych konsekwencji prawnych, zbędnych kosztów, a przy tym strat i nerwów.

   Mamy nadzieje, że zamieszczone przez Nas wskazówki pomogą przy podejmowaniu decyzji związanych z dokonywaniem czynności mających skutki prawne, minimalizując ryzyko powstania problemów prawnych w przyszłości.

   Jak przebiega ograniczenie władzy rodzicielskiej?


   Jak przebiega postępowanie w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej?


   Postępowanie w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej zwykle zaczyna się od wniesienia przez jednego z rodziców lub opiekuna prawnego dziecka wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Wniosek ten składa się do sądu rodzinnego, którym będzie sąd rejonowy, miejscowo właściwy według miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć. Sąd ten bada wszystkie okoliczności sprawy. Może w tym celu zarządzić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego, może przesłuchiwać świadków, może przeprowadzić dowody z dokumentów, takich jak: opinie ze szkoły dziecka (celem wykazania, czy i który z rodziców zainteresowany jest życiem szkolnym dziecka), opinie psychologów (omawiające więzi pomiędzy dzieckiem i każdym z rodziców), czy też sporządzanych przez komornika sądowego zaświadczeń o bezskuteczności egzekucji alimentów (wykazujących zaniedbywanie obowiązków względem dziecka). Z tego względu, tak ważnym jest aktywny udział w postępowaniu, umożliwiający przedstawienie swojego stanowiska i argumentów, które wpłyną na Sąd przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej.

   W trakcie postępowania Sąd może również wezwać rodziców lub opiekunów prawnych dziecka do udziału w mediacjach, aby pomóc w rozwiązaniu konfliktu i osiągnięciu porozumienia. Jeśli mediacje nie przyniosą efektów, Sąd przystąpi do rozpoznania sprawy.

   Przy podejmowaniu decyzji o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, Sąd bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak dobro dziecka, jego potrzeby, stosunek rodziców do dziecka, a także zachowanie rodziców wobec siebie i dziecka. W razie potrzeby, sąd może również skorzystać z pomocy psychologa bądź pedagoga.

   Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest decyzją, która jest podejmowana przez Sąd w celu ochrony dziecka przed szkodliwymi zachowaniami rodziców lub w przypadku ich niedostatecznej opieki. Decyzja ta ma również umożliwić rodzicowi sprawującemu bieżącą pieczę nad dzieckiem jednoosobowe podejmowanie decyzji dotyczących dziecka, w sytuacji, gdy udział drugiego z rodziców powodowałby utrudnienia wykluczające sprawne i prawidłowe sprawowanie pieczy nad dzieckiem, z powodu silnego skonfliktowania rodziców. W przypadku postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej, należy postępować zgodnie z procedurą i przestrzegać wymaganych terminów oraz formalności. Warto składać własne wnioski dowodowe i skorzystać z możliwości przedstawienia swojego stanowiska na rozprawie. Decyzja o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jest decyzją w sposób istotny wpływającą na życie rodziny, dlatego warto podjąć wszelkie kroki, aby była zgodna z naszymi oczekiwaniami. W zależności od roli procesowej (rodzic, któremu zależy na ograniczeniu władzy rodzicielskiej drugiego rodzica, bądź rodzic, który chce zachowania swojej pełnej władzy rodzicielskiej) należy odpowiednio przedstawić swoje argumenty i posłużyć się odpowiednimi środkami dowodowymi. Aby mieć pewność co do prawidłowości wywodzonej argumentacji i spełnienia przesłanek ustawowych, warto zasięgnąć porady doświadczonego prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym, który pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie dla dziecka i jego rodziny.

   Potrzebujesz pomocy w innym aspekcie?

   Skontaktuj się z nami! Nasza Kancelaria Adwokacka Szlońscy oferuje:

   • prowadzenie spraw rodzinnych;
   • porady prawne;
   • prowadzenie spraw przed sądami i urzędami;
   • obrona w sprawach karnych i wykroczeniach przed sądami i organami ścigania;
   • reprezentowanie pokrzywdzonych;
   • sporządzanie i opiniowanie umów i pism;
   • prowadzenie negocjacji, rokowań i pertraktacji ugodowych;
   • zlecenia niestandardowe, dostosowanie do potrzeb i oczekiwań klienta;
   • porady prawne online.


    Skontaktuj się z nami:

    +48 662 040 129

    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Wyszukaj

   Ostatnio dodane

   stopka-logo-kancelaria-adwokacka-szlonscy
   ul. Jana III Sobieskiego 245,
   lokal nr 5, I piętro
   Copyright © 2017 Szloński & Szlońska Kancelaria Adwokacka All Rights Reserved. Designed By 1 Piksel