Umów spotkanie
   Porada prawna online
   Ideą zamieszczenia na stronie Kancelarii artykułów prawniczych była chęć umożliwienia Czytelnikom samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów prawnych. Niestety ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Dokonując samodzielnie czynności mających znaczenie prawne, trzeba mieć świadomość, że często wywoływane przez nie skutki prawne są nieodwracalne, a podjętych czynności nie można w prosty sposób cofnąć. Dlatego dobrze byłoby aby wszystkie działania wywołujące skutki prawne były podejmowane w oparciu o znajomość obowiązujących przepisów, ich interpretacji i zastosowania w praktyce, tak aby nie wywołać niespodziewanych, niekorzystnych konsekwencji prawnych, zbędnych kosztów, a przy tym strat i nerwów.

   Mamy nadzieje, że zamieszczone przez Nas wskazówki pomogą przy podejmowaniu decyzji związanych z dokonywaniem czynności mających skutki prawne, minimalizując ryzyko powstania problemów prawnych w przyszłości.

   Podział majątku małżeńskiego jest jednym z najważniejszych zagadnień, które należy uwzględnić podczas procesu rozwodu lub separacji. Często jest to zagadnienie skomplikowane, a dodatkowo emocjonalnie trudne dla obu stron. Począwszy od prawidłowego ustalenia co składa się na podlegający podziałowi majątek wspólny, poprzez rozstrzygnięcie w jaki sposób rozdysponować jego poszczególne elementy, aż po problem ewentualnych spłat i ostatecznych rozliczeń, wszystkie te kwestie wymagają pogłębionej analizy, opierającej się na wiedzy prawnej i ekonomicznej. Dlatego tak istotne jest, aby nie podejmować pochopnie żadnych decyzji, a poświęcić czas i uwagę na dokładną ocenę sytuacji i zaplanowanie właściwych kroków. Z uwagi na wagę zagadnienia, warto również rozważyć skorzystanie z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, mającego doświadczenie w kwestiach związanych z podziałem majątku małżeńskiego. W tym artykule omówimy znaczenie profesjonalnego wsparcia prawnego w kontekście podziału majątku po ustaniu małżeństwa. 

   Większość osób zastanawia się, co stanie się z jego majątkiem po śmierci. Część chce odpowiednio zabezpieczyć rodzinę lub inne najbliższe osoby. Inni myślą o wsparciu swoimi funduszami jakiejś organizacji lub celu charytatywnego. Prawie każdy chciałby mieć pewność, że jego pieniądze i pozostałe dobra materialne, zostaną rozdysponowane zgodnie z jego wolą. W Polsce obowiązują oczywiście przepisy, które regulują kwestię nabywania i podziału majątku po śmierci (tzw. dziedziczenie ustawowe), ale w wielu przypadkach, konkretne okoliczności sprawiają, że spadkodawca chciałby inaczej rozdysponować swoje aktywa. W takich sytuacjach niezbędne jest sporządzenie testamentu. Poniższy artykuł ma na celu przedstawić kilka podstawowych informacji o sporządzaniu testamentu oraz wskazać dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika w tym zakresie. 

   Ograniczenie władzy rodzicielskiej to zagadnienie, które coraz częściej pojawia się w kontekście prowadzonych przez Nas spraw rodzinnych. Wielokrotnie rozpatrywane jest przy okazji spraw o rozwód, bądź o alimenty. Przebiegać może również jako osobne postępowanie. Sądy decydują się na ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, gdy przemawia za tym dobro dziecka.

   W przypadku rodziców żyjących w rozłączeniu, może dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy nie są oni w stanie dojść do porozumienia co do jej wykonywania, bądź jeden z rodziców trwale nie interesuje się sprawami dziecka, przebywa na stałe poza granicami kraju lub rażąco zaniedbuje swoje obowiązki. Co istotne, ingerencja we władzę rodzicielską nie powoduje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dziecka, nie wpływa też na prawo do kontaktów z dzieckiem. W tym artykule przedstawimy podstawowe informacje dotyczące ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz procedurę, jaką trzeba przejść, aby taka decyzja została podjęta.

   Zapewne każdego z nas spotkała w życiu sytuacja, w której konieczne było dochodzenie swoich praw np. w przypadku zaległych płatności czy też niedotrzymanych umów. Niestety, zdarzają się nieuczciwi kontrahenci i wówczas trzeba rozważyć podjęcie kroków prawnych. Jest to szczególnie częste w przypadku przedsiębiorców, którzy regularnie wystawiają faktury i uczestniczą w obrocie na szeroką skalę, choć niewykluczone, że problem dotknie także osoby prywatnej. W takich sytuacjach często potrzebna jest pomoc specjalisty, który pomoże nam w załatwieniu sprawy w sposób skuteczny i szybki. Właśnie dlatego chcemy poruszyć temat postępowania nakazowego i przedstawić, jakie korzyści wynikają z jego zastosowania oraz dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata. 

   Praktyka dostarcza wielu przykładów sytuacji, gdy własność jednej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Może to nastąpić jako skutek świadomej decyzji o wspólnym zakupie np. samochodu czy mieszkania. Jednak może również być efektem rozwiązań prawnych funkcjonujących niezależnie od woli zainteresowanych np. w wyniku dziedziczenia. Oczywiście można wyobrazić sobie sytuacje niezakłóconego współkorzystania z rzeczy przez wiele lat, jednak często, prędzej czy później, dochodzi do sporów na tle ponoszenia kosztów utrzymania rzeczy, podziału ewentualnych pożytków, porozumienia się co do zakresu i sposobu korzystania z rzeczy, czy innych kwestii, w których interesy współwłaścicieli są sprzeczne. Chociaż kodeks cywilny zawiera przepisy dotyczące zarządzania rzeczą wspólną, w praktyce jednak często nie udaje się uniknąć konfliktów. Z tego względu przyjmuje się, że stan współwłasności jest stanem przejściowym, a docelowo powinno dążyć się do jego likwidacji. Pozostaje jednak pytanie jak przeprowadzić ten proces? Czy zawsze osiąga się zamierzony rezultat? Czy warto skorzystać z usług adwokata?
   Czytaj dalej. 

   Wyszukaj

   Ostatnio dodane

   stopka-logo-kancelaria-adwokacka-szlonscy
   ul. Jana III Sobieskiego 245,
   lokal nr 5, I piętro
   Copyright © 2017 Szloński & Szlońska Kancelaria Adwokacka All Rights Reserved. Designed By 1 Piksel